W bezpiecznikach przeciwpozarowych

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest daniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym tymże strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest formą ochrony aparatów procesowych przed szkodliwymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w dziedziny aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną zaletę to następuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich założeniem do grona organizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo pewno żyć praktyczna w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Wyróżnia się kilka innych sposobów urządzeń, które potrafią stanowić wdrażane w zakresie bezpłomieniowego odpowietrzania. Są zatem w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest gwarancja systemów przed skutkami wybuchu, która zachodzi w odległości odciążenia wybuchu. Znajduje on wdrożenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie potrafi żyć z powodzeniem zastosowane również w takich insolacjach, w jakich stoi niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w charakterze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Może żyć zagospodarowany w części sanitarnej też w procesie sterylizacji. Urządzenie że stanowić czyszczone metodą SIP/CIP