Serwis kas fiskalnych ustawa

Kasy fiskalne serwis jest obowiązkowy nie tylko podczas awarii urządzeń, ale też podczas obowiązkowego przeglądu kas, a również w sezonie kiedy rozpoczynamy i zawieramy działalność. Zgodnie z prawem jedyną osobą, jaka w razie awarii kasy fiskalnej może zająć się jej zmianą, jest pracownik jednostki serwisującej opierający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca jest do sprzedawcy kas fiskalnych z propozycją nawiązania współpracy i wprowadzenia umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co najmniej dwóch pracowników na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W terminie szkoleń serwisant zdobywa prawa na wszelkie typy urządzeń fiskalnych, które widzą się w kolekcji producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje indywidualną i częstą zdjęciem legitymację także swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są prawe do uprawiania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a też wysyła jego dane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia zabiera się na czas jednego roku oraz działa ono nazwanego typu kasy – zakończeni kosztu nie daje to serwisantowi uprawniona do zmiany wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a jedynie do pozbywania się decyzji w niektórych modelach. Serwisant jest odpowiedzialny do ciągłego rozpoczynania swoich wiedzy poprzez wkład w warsztatach produktowych, powinien i co roku wyjść z pismem do producenta o odroczenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zarejestrowany w umowie dealerskiej to posiadanie przez firmę serwisującą magazynu części zamiennych, jak jeszcze urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest zobowiązany do zaopatrywania użytkowników w środki eksploatacyjne, które pochodzą od producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w łodzi do tego uprawnionej, nie ma prawa do wykonywania dziennika i musi zdać legitymację producentowi. Serwisant może stosować kasy fiskalne tylko i tylko wtedy, gdy jest człowiekiem jednostki powiązanej z producentem umową dealerską.