Plan finansowy przedsiebiorstwa

Symfonia program to pakiet, który wspomaga zarządzanie w delikatnych oraz małych firmach. Stanowi o ważny polski zintegrowany pakiet, który stał stworzony zwłaszcza dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to leczy w kierowaniu marki w jej częstej praktyk w kwestii ewidencji oraz obsługi wydarzeń gospodarczych.

przegląd kasy fiskalnej cena kraków

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe ma zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe pomaga w olbrzymim stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i delikatnych. Moduł Kadry i Płace służy do zarządzania wynagrodzeniami oraz danymi pracowników. Dzięki nim można łatwo obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Pomaga on w zwróceniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje także potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel uczestniczy w istoty sprzedaży oraz gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu stanowi możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest jednoznaczna dla firm będących kilka oddziałów również w pełni kompatybilna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest używany w obszarach handlowych oraz sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś utworzony dla firm, które mówią księgowość uproszczoną. Pomaga on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z planem Płatnik). Dzięki niemu wolno robić rozrachunki z tytułami i pracownikami. W szerokim stopniu ułatwia analizy dochodowości.