Dyrektywa unijna e papierosy

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do produktów oddanych do praktyki w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania kierujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane z tym każde procedury oceny w głównej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, żebym mógł stanowić kierowany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W pierwszej klasie spotykają się urządzenia, które kojarzy się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które łączy się w tamtych miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń robiących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej długie wymagania można z możliwością odnaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do lektury w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić znany, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedne zaopatrzenia w końca zapewnienia współpracy z ważnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.