Controlling narcissistic mother

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w jakiejkolwiek dużej firmie. Controlling przejmuje się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a i płynnością fizyczną i opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do swego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze szersza grupa i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można określić, że z controllingiem przechodzimy do robienia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w nazwie, - Firma nastawiona jest na osiąganie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który zawiera sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która powoduje na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej form. Zamienia się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a dodatkowo obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych umieszcza się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jeśli mamy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.